ترکیب (have + had)، (has + had)، (had + had) در انگلیسی

کسانی که گرامر انگلیسی می خوانند یا با زمان در زبان انگلیسی آشنا هستند احتمالا ترکیب کلمه های:

HAVE HAD

HAD HAD

و HAS HAD

برایشان ابهام ایجاد کرده باشد که اگر علامت زمان حال کامل و گذشته کامل که به ترتیب به  ماضی نقلی و ماضی بعید معروف هستند HAVE  به اضافه حالت سوم فعل است پس این ترکیب ها چه جایگاهی در میان زمان ها دارند؟

ابتدا باید زمان حال کامل و زمان گذشته کامل را درک کنیم. هر دوی این زمان ها با استفاده از یک فعل کمکی + فعل اصلی تشکیل می شوند:

  • ماضی نقلی

   = شکل سوم فعل + have/ has

مثال ها:

have finished all my homework

من تمام تکالیفم را تمام کردم.

She has gone to the store.

او به فروشگاه رفته است.

We have lived here for three years

ما سه سال است که اینجا زندگی می کنیم.

حال کامل زمانی استفاده می‌شود که یک عمل در گذشته شروع شده و تا حال ادامه می‌یابد (مثال شماره 3) یا زمانی که در مورد اعمال گذشته صحبت می‌شود بدون اینکه بگوییم چه زمانی اتفاق افتاده‌اند (مثال شماره 1 و شماره 2).

  • گذشته کامل

= شکل سوم فعل + had

مثال ها:

My husband had finished all the housework by the time I got home from work

شوهرم تا زمانی که از سر کار به خانه برگشتم همه کارهای خانه را تمام کرده بود.

  • زمان استفاده از HAVE HAD & HAD HAD
    در حال کامل، فعل کمکی have (برای I, you, we, they) یا has (برای he, she, it) است. در گذشته کامل، فعل کمکی همیشه had است.

حالا مسئله ما در اینجا پاسخ داده می شود. زمانی که فعل اصلی “have” باشد باید از شکل سوم آن یعنی از had در حال کامل و گذشته کامل استفاده کنیم:

I’m not feeling well. I have had a headache all day

احساس خوبی ندارم. تمام روز سردرد داشتم.

She has had three children in the past five years

او در پنج سال گذشته صاحب سه فرزند شده است.

We had had some trouble with our washing machine, so we called a repairman

ما با ماشین لباسشویی خود مشکل داشتیم، به همین دلیل با یک تعمیرکار تماس گرفتیم.

ممکن است فعل اصلی که در این دو زمان شکل سوم آن مدنظر است افعال دیگری باشد که همانند had از زمره افعال کمکی باشد بازهم از همین قاعده استفاده می شود. مثلا فعل کمکی do، شکل سوم آن done  است. یا فعل کمکی be باشد که شکل سوم آن been است.

مثال برای حال کامل:

we have done our work in the past five days

ما در پنج روز گذشته کار خود را انجام داده ایم.

we have been to the cinema the yesterday

ما دیروز سینما بودیم.

مثال برای گذشته کامل:

we had been to the cinema the yesterday

دیروز سینما رفته بودیم

نکته: این been که در اینجا نقش شکل سوم فعل اصلی را بر عهده دارد با been که به عنوان فعل کمکی در زمان کامل مجهول به کار می رود متفاوت است. زیرا در اینجا فعل اصلی است ولی در زمان مجهول فعل کمکی!

 

منظور از قضا و قدر در قرآن و فلسفه و تشابه و فرق آنها
انتشار جزوه گرامر کاربردی زبان انگیسی به زبان ساده

5 دیدگاه. دیدگاه تازه ای بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.